Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sterk in solidaire zorg

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling.

D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Daarbij streeft D66 ernaar dat niemand tussen wal en schip valt.

Sterk in Solidaire Zorg!