Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sterk in Bereikbaarheid

Iedereen wil snel en veilig op de plaats van bestemming komen. Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen, het openbaar vervoer moet goed geregeld zijn, zodat het een goed alternatief is voor de auto. D66 vindt het belangrijk om altijd te zoeken naar de juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming.

Dat is niet eenvoudig, door de unieke mix van bebouwing, intensieve vervoersstromen, natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd worden. De uitdaging is dan ook om juist de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

Sterk in Bereikbaarheid en Mobiliteit!