Steun ons en help Nederland vooruit

Sport voor alle jongeren

Wij vinden dat sport voor alle jongeren bereikbaar moet zijn. Daarom is er een jeugdsportsubsidie en neemt de gemeente deel aan het jeugdsportfonds, zodat het ook voor minderdraagkrachtige ouders mogelijk is hun kinderen lid te laten zijn van een sportvereniging. D66 pleit daarnaast om bewegen op te nemen in de buitenschoolse opvang. Zwemvaardigheid is voor ieder kind van levensbelang, daarom wil D66 er voor blijven inzetten dat alle kinderen van 11 jaar beschikken over een volwaardige zwemvaardigheid (zwemvangnet).

Laatst gewijzigd op 22 November 2018