Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy vs Veiligheid

Het streven naar veiligheid kan ook weleens schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit vraagt om een overheid die in het streven naar veiligheid de vrijheid van inwoners respecteert en hen te allen tijde gelijkwaardig behandelt.

In Beverwijk gaan er geluiden op om in bepaalde gebieden cameratoezicht in te stellen in verband met de niet aflatende overlast. D66 vindt niet dat er direct moet worden gekozen voor cameratoezicht, maar ziet het als een laatste redmiddel waarbij goed moet worden afgewogen of de ervaren overlast en criminaliteit cameratoezicht rechtvaardigt.

Laatst gewijzigd op 22 November 2018