Steun ons en help Nederland vooruit

Ondermijnende criminaliteit

D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Geografisch gezien is de IJmond een knooppunt met een internationale haven, een internationale grote automarkt, grote pleisterplaatsen zoals bijvoorbeeld de Bazaar in combinatie met een goede infrastructuur. Niet alleen bedrijven kijken naar deze gunstige ligging maar ook criminelen vinden deze geografische voorwaarden interessant.

D66 wil dat de gemeenten binnen de IJmond meer regie gaan voeren op criminaliteit waar boven- en onderwereld elkaar ontmoeten, de zogenaamde ondermijnende criminaliteit. Daar waar ondermijning zich als verschijningsvorm voordoet, ziet men vaak panden verloederen en wordt er door buurtbewoners overlast ervaren. Hoe meer ondermijnende criminaliteit zich manifesteert hoe meer het lokale gezag afneemt. D66 vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Laatst gewijzigd op 22 November 2018