Steun ons en help Nederland vooruit

Luchtkwaliteit

Bij uitstoot van schadelijke stoffen denken we natuurlijk in eerste instantie aan de zware industrie in de IJmond, door onder andere Tata Steel. Weliswaar zijn er in de afgelopen decennia maatregelen getroffen, zoals doeken die het fijnstof opvangen, maar in de reductie van uitstoot is nog winst te behalen. Bovendien kan het productieproces gekoppeld worden aan milieudoelstellingen, zoals het leveren van warmte voor bepaalde delen van de IJmondgemeenten.

Om de leefbaarheid in de IJmond te verhogen, is D66 voorstander van het verlagen van de snelheid op de A22 van 100 naar 80 kilometer per uur. Dit levert op de totale afstand van deze snelweg slechts 1 minuut extra reistijd op, terwijl de uitstoot van het verkeer op deze weg daardoor tot wel 30% afneemt.

Daarnaast is het belangrijk dat de inwoners van Wijk aan Zee pro-actief op de hoogte worden gehouden van milieu-overschrijdingen bijvoorbeeld door middel van een Whatsapp. Ook dienen meldsystemen van Tata, de Omgevingsdienst IJmond en het Noordzeekanaalgebied gekoppeld te worden zodat bewoners niet op drie verschillende plekken moeten melden.

Laatst gewijzigd op 22 November 2018