Steun ons en help Nederland vooruit

Hoogwaardige IJmondiale culturele infrastructuur

Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren wij een eigen cultureel profiel: het ‘uithangbord’ van de IJmond-gemeenten. Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings-) verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met de IJmond. D66 pleit ervoor dat onze gemeenten gebruik maken van hun eigen mogelijkheden, maar ook over hun grenzen heen kijken door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te werken.

De financiën van de verschillende culturele instellingen binnen de IJmond staan nog steeds onder druk. Door de krachten regionaal te bundelen zorgen we ervoor dat kunst & cultuur voor de hele regio beschikbaar blijft. Dit vereist niet alleen verregaande samenwerking tussen de verschillende instellingen, maar juist óók tussen de gemeenten. D66 wil dat theater, film, beeldende kunst, muziek, dans en literatuur voor alle inwoners van de IJmond toegankelijk zijn. Zowel voor mensen om zichzelf te ontwikkelen via bijvoorbeeld een kunstencentrum als om te consumeren via het theater, de bibliotheek, het filmhuis en evenementen. Dit betekent niet perse dat elke gemeente al dit soort instellingen binnen de gemeentegrenzen moet hebben. D66 kijkt dan ook uit naar de IJmondiale cultuurvisie!

Laatst gewijzigd op 22 November 2018