Steun ons en help Nederland vooruit

Fuseren als IJmond

De wereld om ons heen

Beverwijk en Wijk aan Zee zijn geen eiland op zich. Daarom vinden wij het belangrijk dat we ons realiseren dat het maken van goede plannen op het gebied van bereikbaarheid, economie, milieu, zorg en wonen alleen maar samen met anderen kan. Alleen in een groter verband kunnen we resultaten bereiken op deze grensoverschrijdende thema’s. Daarom is het belangrijk een goede relatie te onderhouden met de Provincie, de verbonden partijen, de Metropool Regio Amsterdam en de buurgemeenten van de IJmond Zaanstad, Uitgeest en Zuid-Kennemerland. Daarnaast is samenwerking met het regionale bedrijfsleven en ondernemers van groot belang.

Samen in de IJmond

Er is de afgelopen jaren in de IJmond nadrukkelijk gekeken naar allerlei samenwerkingsvormen, van ambtelijke fusie tot een gemeenschappelijke regioraad. Feitelijk zijn dat tussenvormen en is een fusie van de IJmond gemeenten de beste keuze, waarbij de bestaande dorps- en stadsstructuren in stand worden gelaten en waar mogelijk zelfs versterkt! Met een fusie wil D66 naast een robuuster bestuur ook een betere dienstverlening aan de inwoners bereiken.

Laatst gewijzigd op 22 November 2018