Steun ons en help Nederland vooruit

Onze gemeente zit vol actieve mensen. Er zijn veel ondernemers, verenigingen en vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan een bruisend, leefbaar Beverwijk en Wijk aan Zee. Mensen die vooruit kijken, het heden niet zomaar accepteren en keuzes durven maken. Van het lokale bestuur ver- wachten zij dezelfde houding en ondersteuning.

Mijn huidige taak als fractielid van D66 zie ik als volgt: beheren, controleren en creëren.

Wij wonen in een omgeving die mogelijkheden biedt, en die moeten wij benutten. Een daadkrachtig en efficiënt bestuur is daarvoor nodig. Centraal hierin staan de mensen van nu, en hun toekomst. Mijn focus ligt op goed onderwijs, voldoende werkgelegenheid en onze gezondheid. Deze onderdelen zorgen ervoor dat onze gemeente levendig blijft, dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van onze omgeving.

Sinds 2014 zet ik mij in voor goede voorzieningen, verbetering van de openbare ruimte en een gezond financieel plaatje. Zo houden wij de kwaliteit van Beverwijk en Wijk aan Zee op een hoog peil, zodat wij klaar zijn voor de toekomst. Stem ook in 2018 op D66, zodat wij voor u dit positieve en constructieve geluid kunnen voortzetten in de gemeenteraad. D66 krijgt het voor elkaar!

water en riolering, volkshuisvesting, afval, inrichting en beheer openbare ruimte

Meer van Fons Bennink