Steun ons en help Nederland vooruit

Sunday 23 January 2022 Friday 21 January 2022 Sunday 12 December 2021 Thursday 2 September 2021
Gezondheid inwoners IJmond moet weer centraal staan

Gezondheid inwoners IJmond moet weer centraal staan

De fracties van D66 Beverwijk, Velsen, Heemskerk en provincie Noord-Holland hebben de berichten over de resultaten van het RIVM-rapport met het depositieonderzoek in de IJmond gezien. De conclusie is dat de uitstoot van de industrie aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van de IJmond – vooral in Wijk aan Zee met als grootste risicogroep de kinderen die buiten…

Bekijk nieuwsbericht
Wednesday 14 July 2021

Reactie op vertrek wethouder Haydar Erol

Een week geleden vond tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces een interpellatiedebat plaats over de totstandkoming van het GGD-onderzoek naar kankerincidentie en de invloed van de GGD directeur daarop.  Dit nieuws leidde tot reacties in de maatschappij. Het uitblijven van een bestuurlijke reactie en het uitblijven van een gebaar naar onze inwoners was voor…

Bekijk nieuwsbericht
Sunday 4 July 2021
D66 wil een betrouwbare overheid

D66 wil een betrouwbare overheid

Informatie die de overheid geeft moet 100% betrouwbaar zijn. Zeker als het informatie betreft over de gezondheid van inwoners. In het Noordhollands Dagblad van 3 juli 2021 heeft het er alle schijn van dat een rapport van de GGD Kennemerland uit politieke overwegingen is gewijzigd. De IJmondiale D66 fracties zijn geschrokken van…

Bekijk nieuwsbericht
Friday 16 April 2021 Sunday 14 February 2021 Sunday 17 January 2021 Thursday 10 December 2020