Steun ons en help Nederland vooruit

Wednesday 14 July 2021

Reactie op vertrek wethouder Haydar Erol

Een week geleden vond tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces een interpellatiedebat plaats over de totstandkoming van het GGD-onderzoek naar kankerincidentie en de invloed van de GGD directeur daarop.  Dit nieuws leidde tot reacties in de maatschappij. Het uitblijven van een bestuurlijke reactie en het uitblijven van een gebaar naar onze inwoners was voor D66 reden om het verzoek tot dit debat te steunen. Wanneer onderwerpen complex en gevoelig zijn, zoals volksgezondheid, vinden wij het belangrijk om in openheid het gesprek te voeren.

De D66-fractie hecht veel waarde aan het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt omdat te allen tijde onomstreden moet zijn dat de GGD werkt met het belang van de gezondheid van onze inwoners voor ogen.

Na de beantwoording in de eerste termijn verraste wethouder Erol ons met zijn beslissing om plotseling te vertrekken. Dit was wat betreft de fractie van D66 niet nodig geweest. We betreuren  zijn vertrek, doch respecteren zijn keuze. Wij wensen hem veel goeds voor de toekomst. Beverwijk is helaas een betrokken bestuurder armer.

De D66-fractie zou na het reces graag de huidige coalitie voortzetten. De succesvolle en prettige samenwerking met GroenLinks van de afgelopen jaren zouden wij graag continueren.