Steun ons en help Nederland vooruit

Friday 27 November 2020

Participatie Kuenenpleinbuurt verzekerd

De Kuenenpleinbuurt gaat veranderen en dat is goed nieuws! Op donderdag 26 november behandelde de gemeenteraad het herstructureringsplan voor de Kuenenpleinbuurt. Veel bewoners van de wijk maakten zich zorgen over het participatietraject.

Het is de bedoeling dat veel woningen worden gerenoveerd maar ook woningen worden gesloopt om nieuwbouw te realiseren. Om te zorgen dat er ook in Beverwijk meer woningen komen zullen er ook 150 woningen worden bijgebouwd. De bewoners van de buurt hebben op verschillende manieren hun zorgen geuit over de ontwikkelingen. Zo was er een rondwandeling door de buurt en hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende bewoners.

Vooral het gevoel dat er niet met de bewoners maar over de bewoners wordt gesproken heeft de fractie van D66 ertoe gebracht om bij de raadsvergadering een voorstel voor een betere participatie in te dienen. Zo kunnen de bewoners beter meedenken over de inrichting van hun eigen wijk.  Ons voorstel is door de gehele gemeenteraad gesteund en dat betekent dat ontwikkelaars zoals Pre-Wonen verplicht zijn om al vanaf het begin van de ontwikkeling van plannen de bewoners actief te betrekken.

Een andere zorg waar wij als D66 wat aan hebben gedaan is de mogelijkheid om op de hoek bij het Kuenenplein een flat te bouwen van 12 hoog. Wij vinden dit niet passen in een wijk met vooral laagbouw. Samen met alle partijen in de raad hebben we een motie, die geïnitieerd is door de PvdA, aangenomen die het college en Pre-wonen opdragen een andere oplossing te zoeken. De motie stelt duidelijk dat een flat van 12 hoog in deze wijk echt niet past.

Ook zijn er grote zorgen over de woonomstandigheden in verschillende woningen met name in de Indische buurt waar veel woningen met schimmel zijn. Daar kun je als gezin echt niet gezond wonen en dit moet ook direct worden opgelost. De motie van Vrij! hierover waarin het college de opdracht krijgt om goede prestatieafspraken te maken tussen de gemeente en de woningcorporaties hebben wij daarom ook mede ingediend en is door de gehele raad gesteund.

Goed dat de bewoners zo actief voor hun belangen zijn opgekomen en zo zie je maar dat er gelukkig nog een gemeenteraad is die daar naar wil luisteren!