Steun ons en help Nederland vooruit

Thursday 12 November 2020

Trots op Beverwijk!

In de raadsvergadering van woensdag 11 november benadrukte fractievoorzitter Jacqueline Makbouli het feit dat wij weer collectief trots moeten zijn op Beverwijk. Hieronder vind je haar bijdrage:

Voorzitter,

De fractie D66 is trots op Beverwijk en Wijk aan Zee! In de commissievergadering hebben wij met elkaar gesproken over het geld, vanavond willen wij graag stilstaan bij die trots op onze gemeente, en willen we spreken over onze ambities voor de toekomst.

Het heden

Wij zijn de plek waar je nog je eigen ding kunt doen: Genoeg ruimte, weinig regels en veel eigenwijsheid.  Om het in goed Beverwijks te zeggen: “Create your own ground” Van creatieve ondernemers in Studio O of de Broedmachine, tot je eigen huis bouwen in Binnenduin. Eigenwijs dorp Wijk aan Zee, het museum Kennemerland met haar prachtige IJmondiale exposities, Het provinciale monument het Muziekfort dat wordt beheerd door vrijwilligers en reuring maakt, vrije ruimte op Parallelweg/Haven. De dorpsweide in Wijk aan Zee die beheerd wordt door de inwoners, en de Grote Kerk die een centrale ontmoetingsplaats en creatieve broedplaats is. En natuurlijk een wekelijks markt, de Bazaar, waar een internationaal aanbod van producten half Nederland naar Beverwijk doet trekken.

Als we praten over Beverwijk tegen buitenstaanders, hebben we vaak het idee dat we moeten verdedigen dat we hier wonen en moeten vertellen hoe mooi het bij ons is en welke kansen Beverwijk kent.  Die houding staat ons vaak in de weg om te zien dat Beverwijk pareltjes kent die van belang zijn voor Nederland, Europa of de wereld. Een paar minder bekende wil ik nu noemen.

Siamak Azadi wist de weg naar Beverwijk te vinden. Nadat hij aanvankelijk was gevlucht uit Iran, bouwde hij in Beverwijk het prestigieuze SINA Voetballab op. Het bedrijf dat vele bekende voetballers, clubs en elftallen op innovatieve wijze begeleidt en traint. De modernste technieken zijn er aanwezig. Iedereen in de voetbalwereld weet: De innovatieve voetbalrevolutie start in Beverwijk!

En zo dragen mensen wereldwijd de hipste boxershorts van Muchachomalo. Dat is Spaans voor ‘Bad Boy’, de boxers zijn wereldwijd niet aan te slepen en dat door een briljante onderneming uit Beverwijk.

In Nederland, Scandinavië, de Verenigde Arabische Emiraten, Amerika en in nog vele andere landen, werken de politie, het leger, de douane en vele beveiligingsbedrijven met politiehonden die zijn opgeleid in Beverwijk. Door een Koninklijke vereniging nog wel. Wie wist dat?

Beverwijk kent zo ontzettend veel inspirerende, succesvolle mooie kanten, laten we die trots gaan uitstralen met elkaar.

Beverwijk kent het beste van twee werelden: De rust om te wonen en te recreëren, de reuring om te werken, naar school te gaan en te ondernemen. Binnen 30 minuten in hartje Amsterdam, binnen 10 minuten luierend op het strand.

De toekomst

Maar waar willen we nog heen met onze stad? Waar wil de fractie D66 zijn over 15 jaar en hoe zien onze inwoners dat dan?

Over 15 jaar krijgen onze kinderen in Beverwijk de allerbeste kansen, zij gaan naar de allerbeste scholen, de gebouwen zijn schoon, heel, veilig maar dagen ook uit tot de beste leerprestaties. Zij spelen op groene schoolpleinen. Alle kinderen hebben gelijke kansen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom is voorschoolse educatie ook vanzelfsprekend. Het aanbod van onderwijs, zorg en voor- en naschoolse opvang is geconcentreerd in een gebouw zodat er een professioneel aanbod is. Overbodige vervoersbewegingen en verlies van kostbare tijd wordt voorkomen. Kinderen in onze gemeente staan centraal zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Bij die ambities past geen ‘gerepareerde school’ maar een volwaardig Integraal Kind Centrum waar onze zwakste kinderen naar school gaan. Kinderen die geen school kunnen volgen zonder daar ook zorg bij nodig te hebben in diezelfde schooltijd. In samenwerking met de PvdA zijn we gekomen tot een motie die recht doet aan een zorgvuldige afweging in de raad. De PvdA zal deze motie in hun termijn indienen.

De inwoners van de wijk Oosterwijk moeten weer trots worden op hun wijk, er moet ruim perspectief zijn voor hen. Animal Farm vervult op innovatieve wijze een spilfunctie in Oosterwijk en helpt bij de aanpak van eenzaamheid, dagbesteding en biedt stages aan. Dit doen zij vanuit een multifunctioneel pand.

Ook in de toekomst levert de culturele sector een wezenlijke bijdrage aan onze gemeente door onze blik te verruimen en ons aan te zetten tot denken. Voor onze kinderen is het vanzelfsprekend dat zij op jonge leeftijd al kennis hebben gemaakt met kunst en cultuur. Er moeten daarom NU voldoende financiële ruimte blijven om dit toekomstbeeld te bestendigen.

Over 15 jaar kunnen onze inwoners naar hartenlust sporten en gebruik maken van onze voorzieningen die modern en uitdagend zijn. Daar hoort natuurlijk ook een regionaal zwembad bij. Om dit te bereiken hebben we hard samengewerkt met Heemskerk en hebben op creatieve wijze een regionale zwemvoorziening gerealiseerd.

Om een sterke stad en sterk dorp te blijven is het belangrijk dat maatschappelijke en sociale initiatieven van onze inwoners en instellingen worden omarmd. Dat we leven in een veilige gemeente waar op positieve wijze is geparticipeerd zodat bijvoorbeeld bewoners van de Keunenpleinbuurt fijn leven in hun eigen buurt.

De financiën

We hebben genoeg ambities. Of zoals de heer Weel het al in zijn bijdrage formuleerde: Is dit de begroting van de gesneuvelde ambities, of is dit een realistische kijk op onze financiële ruimte?

Maar ligt de lat hoog als we gewoon willen dat onze inwoners fijn kunnen leven in onze prachtige gemeente? De fractie D66 vindt dat de lat niet hoog genoeg kan liggen als het gaat om het welzijn van onze inwoners.  Zij begrijpen de noodzaak om te bezuinigen maar willen tegelijkertijd dat dit zorgvuldig gaat. Daarom dienen wij ook een motie in waarin wij het college oproepen om zorgvuldig om te gaan met bestaande sociale, maatschappelijke en culturele structuren en te zorgen dat zij niet disproportioneel worden geraakt.

En als het gaat om die zorgvuldigheid dat vinden we het ook belangrijk dat we in Beverwijk een bestuurscultuur kennen die uitgaat van samenwerken. Een cultuur waar de afwegingen over moeilijke onderwerpen plaats vindt in de raad. Omdat dat simpelweg meer denkkracht oplevert en vaak meer alternatieven biedt. Wij roepen het college dan ook op om de raad meer in haar kracht te zetten als het gaat om belangrijke discussies.

Tot slot, willen wij samenvatten wat onze boodschap is als het gaat om Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij kennen zo ontzettend veel inspirerende, succesvolle mooie kanten, laten we die trots gaan uitstralen met elkaar en nog meer gaan samenwerken om onze gemeente nog mooier te maken. Daar zijn onze inwoners bij gebaat!