Steun ons en help Nederland vooruit

Friday 24 January 2020

Help jongeren met schuldenproblematiek!

D66 in Beverwijk wil dat het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als gemeente schulden van Beverwijkse jongeren over te nemen. Dit is niet vrijblijvend voor jongeren. Samen maken zij een plan van aanpak waarna de schuld (gedeeltelijk) wordt terugbetaald. Zo start een jongere niet met een achterstand en wordt er perspectief geboden.

Het is algemeen bekend dat jongeren tussen de 18 en 34 jaar steeds vaker schulden hebben, ontstaan door rood staan en betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en telefoonaanbieders. Schulden zorgen voor stress, zelfstandige woonruimte vinden wordt nog moeilijker dan het al is. En stoppen met je studie om te gaan werken is dan een verleidelijke oplossing. D66 Beverwijk vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en zoekt naar mogelijkheden om deze spiraal te doorbreken. In maart 2017 heeft D66 ook al aandacht gevraagd voor jongeren met schuldenproblematiek door het indienen van een motie.

We weten dat schuldenproblematiek onder jongeren in Beverwijk voorkomt en lastig op te lossen is. Door als gemeente hier regie in te nemen, voorkom je dat jongeren langer dan nodig last hebben van keuzes die ze op jonge leeftijd hebben gemaakt

aldus het Beverwijkse raadslid Maartje van Vliet.

Preventie

De beste oplossing is natuurlijk dat jongeren helemaal niet meer in de schulden belanden, preventie dus. Maar voor alle jongeren die nu in de schulden zitten, zou de gemeente het verschil kunnen maken. “En dat is niet vrijblijvend:” stelt Maartje van Vliet. “De gemeente zal met de betreffende jongeren om de tafel moeten gaan om samen met deze jongeren een plan van aanpak te maken: welke opleiding ga je doen, hoe kunnen we je helpen naar werk. Als er afgesproken doelen zijn bereikt, kan een deel van de schuld worden kwijtgescholden”.

Begeleiding

De bovengenoemde begeleiding is de sleutel tot succes, blijkt al uit vele initiatieven in Nederland op het gebied van jongeren met schulden. Door jongeren niet in hun sop gaar te laten koken, maar ze te helpen bouwen aan hun toekomst, kan de gemeente Beverwijk hogere kosten voorkomen.