Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

Delegaties D66 Beverwijk/Heemskerk met Statenfractie in gesprek over A8/A9

Dinsdag 22 mei is een delegatie van D66 Beverwijk/Heemskerk naar Haarlem geweest voor een gesprek over de A8/A9 met de Statenfractie van D66. De reden om af te spreken kon worden gevonden in de voorkeur van de Gedeputeerde Staten om alleen voor de Golfbaanvariant (Broekpoldervariant) een landschapsstudie uit te voeren. Een opvallende keuze omdat deze variant in een eerder stadium, vanwege de hoge kosten, was afgevallen. Gedeputeerde Post (VVD) heeft de motivatie voor deze keuze tijdens de commissievergadering van 17 mei uiteen gezet aan Provinciale Staten. Het moge duidelijk zijn dat deze motivatie niet gesteund wordt door de D66 fracties van Heemskerk en Beverwijk.

Voorafgaand aan de commissie behandeling is er schriftelijk contact geweest tussen de lokale en provinciale fractie. Beverwijk en Heemskerk hebben wederom laten weten dat verslechtering van de leefbaarheid in de Broekpolder voor ons niet acceptabel is. Wat ons betreft heeft de Heemskerkvariant de voorkeur. Net als onze Statenfractie delen we wel het standpunt dat het mobiliteitsvraagstuk in Krommenie/Assendelft een oplossing nodig heeft en de A8-A9 verbinding kan de robuustheid van het regionale wegennet verbeteren. Een weg is dus een optie de vraag is echter onder welke voorwaarden.

Nog geen voorkeur
Tijdens de commissie behandeling op 17 mei heeft woordvoerder mobiliteit Andries Tijssens (D66) een helder standpunt ingenomen; ‘Wij zien nog geen weg.’ Ook heeft hij aangegeven dat de zelf gekozen vernauwing van GS, door een voorkeursalternatief te kiezen, niet betekent dat PS dit als voorkeursalternatief bevestigd. De keuze om alleen een landschapsplan te maken voor het Golfbaanalternatief is een keuze van de gedeputeerden en valt binnen de bevoegdheden die GS heeft. Een definitieve keuze zal uiteindelijk nog moeten worden gemaakt door Provinciale Staten. Tijssens geeft daarbij aan dat ze dat pas doen als het landschapsplan ‘er heel goed uit gaat zien.’ Het kan namelijk niet zo zijn dat de problematiek van Krommenie/Assendelft wordt verplaatst naar de Broekpolder.

Het positieve aan het maken van dit landschapsplan is dat het landschap nu op één staat. Landschapstechnisch ziet het er nu namelijk nog helemaal niet goed uit. Het blokkeren van een onderzoek naar een mogelijkheid om een weg op een kwalitatieve manier in te passen in het aanwezige landschap is daarom niet verstandig. Het kan bijdragen aan een hoogwaardige oplossing maar daar moeten we de resultaten voor afwachten. Wij hebben ervoor gepleit om tegelijkertijd ook het landschapsplan voor de Heemskerkvariant te ontwikkelen. Dan kan je namelijk een goede afweging maken. GS heeft helaas anders besloten.

Ontwikkelingen
De lokale D66 fracties blijven de ontwikkelingen omtrent de A8-A9 nauwlettend volgen en zullen daarbij in goed contact blijven met hun provinciale fractie. De leefbaarheid in de Broekpolder en kwaliteit van het landschap staan daarbij voor ons voorop. Een inpassing van de A8-A9 verbinding is secundair en mag geen afbreuk doen aan de omgeving.