Steun ons en help Nederland vooruit

Monday 5 March 2018

Groene schoolpleinen zijn leuker én leerzamer

Groene schoolpleinen voor alle bassischolen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Op initiatief van D66 komt hiervoor een serieus plan van aanpak. Donderdag 22 februari diende de fractie een motie in tijdens de raadsvergadering. Ons verzoek aan het college: realiseer groene schoolpleinen en start dit jaar nog met een breed gedragen plan. 

 

Duurzaam, leerzaam en toekomstbestendig

D66 Beverwijk maakt zich sterk voor duurzame ontwikkelingen, investeren in het onderwijs en toekomstgericht beleid. Daarom vraagt D66 het college om samen te werken met de basisscholen, de ouders en de kinderen, aan een plan van aanpak. Zodat elke basisschool in Beverwijk en Wijk aan Zee vóór 2021 een groen schoolplein heeft. Een groen schoolplein draagt bij aan de duurzaamheid van de school. Het komt onze leefomgeving en milieu ten goede. Maar boven alles, hebben groene schoolpleinen een positief effect op het onderwijs, de sociale vaardigheden en de fysieke ontwikkelingen van de kinderen. Groene schoolpleinen zijn leuker én leerzamer!

Breed participatietraject

Met de motie roept D66 het college op om nog dit jaar verkennende gesprekken te voeren met de basisscholen in onze gemeente. Het verzoek is om de wensen, financiële mogelijkheden en het enthousiasme van de scholen te verwerken in het plan van aanpak. “Het oppakken van een regierol door de gemeente, om in een breed participatietraject groene schoolpleinen met de basisscholen te realiseren, is voor ons een logische stap” aldus raadslid Peter Weel. Het vergroenen van de schoolpleinen past immers goed binnen de milieu- en duurzaamheidsdoelen van de gemeente.  

In Beverwijk zijn er 12 basisscholen met meer dan 3500 leerlingen in de leeftijd  5-11 jaar. Als de peuteropvang en naschoolse opvang wordt meegerekend gaat het hier om een groot aantal kinderen die een groot deel van de dag doorbrengt op school en op het schoolplein.

Meer weten?

Lees alles over onze huidige raadsleden, onze kijk op vergroening en onze speerpunten voor het basisonderwijs.

Groene schoolpleinen hebben een positief effect op het leergedrag en de sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen.”