Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 maart 2018

Wie is Peter Weel? Maak kennis!

Iedere week stelt iemand van de lijst zich voor en vertelt wat hem drijft om politiek actief te zijn. Maak kennis met Peter Weel!

Ik ben Peter Weel en ik woon samen met mijn vrouw Thea in het mooie Wijk aan Zee. In 2014 ben ik gekozen in de gemeenteraad en dat heb ik in de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan.

In de afgelopen vier jaar heb ik mij ingezet voor mijn dorp Wijk aan Zee. Ik heb me onder andere hard gemaakt voor de verbetering van de inrichting van de Zeestraat, Verlengde Voorstraat en het Paasdal. Maar ook op het gebied van natuur en milieu ben ik actief geweest en heb er onder andere voor gezorgd dat er extra meetpunten in Wijk aan Zee zijn gekomen. Vanzelfsprekend heb ik me ook ingezet samen met inwoners en ondernemers voor een goed strandbeleid.

Verder heb ik me ingezet voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Beverwijk en Wijk aan Zee. Ik heb mij ingezet voor betere fietsvoorzieningen en vind ik het belangrijk voor de leefbaarheid in de Broekpolder dat de Golfbaanvariant voor de A8/A9 er niet zou komen. Ik heb ook een oplossing bedacht zodat basisschool De Wilgenroos weer gewoon in één gebouw zit. Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen sport heb ik me sterk gemaakt voor een jeugdsportfonds voor kinderen!

Het unieke karakter van ons dorp Wijk aan Zee moet behouden blijven! Daarom zet ik mij de komende periode in om te pleiten voor kleinschalige bouw en laagbouw. Om starters, gezinnen en de doorstroom van ouderen mogelijk te maken is de bouw van een beperkt aantal nieuwe woningen wel nodig. Dit wordt allemaal geregeld in het bestemmingsplan van Wijk aan Zee wat als een van de eerste onderwerpen wordt besproken in de raad. Daarnaast moet voorkomen worden dat nog meer woningen worden onttrokken worden aan de woningvoorraad. Waar dit mogelijk is, moeten reeds onttrokken woningen weer beschikbaar gemaakt worden voor gezinnen.

Bereikbaarheid, onderwijs en milieu zullen ook in de komende raadsperiode mijn extra aandacht krijgen. Ik zal mij inzetten voor een fietsvriendelijke gemeente, dus goede snelfietsverbindingen, een fietspad van Heemskerk naar Wijk aan Zee langs de binnenduinrandweg en een snelle spitsverbinding over het Noordzeekanaal.

Bewegen is voor iedereen van groot belang. Daarom wil ik drie gymlessen in de week in het basisonderwijs mogelijk maken, maar ook een bewegingscoach voor ouderen aanstellen om ook hen te stimuleren meer te bewegen.

De gemeente moet inwoners nog meer betrekken bij zaken die spelen in hun buurt en bij inwonersinitiatieven vooral kijken hoe deze mogelijk gemaakt kunnen worden.

U begrijpt dit is maar een greep uit alles wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt en in de komende vier jaar willen bereiken. Graag zet ik mij opnieuw een periode van vier jaar namens D66 in voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Als meer ervaren raadslid kan ik een goede bijdrage leveren aan de ambities van D66 voor Beverwijk en Wijk aan Zee.

Stem daarom 21 maart op D66, stem op mij lijst 1 plaats 3.