Steun ons en help Nederland vooruit

Tuesday 20 February 2018

Maak kennis met Fons Bennink!

Iedere week stelt iemand van de lijst zich voor en vertelt wat hem drijft om politiek actief te zijn. Maak kennis met Fons Bennink!

De afgelopen periode heb ik mij als raadslid namens D66 mogen inzetten voor een beter Beverwijk en Wijk aan Zee.

Mijn naam is Fons Bennink en al 27 jaar woon ik in Beverwijk. Gewerkt heb ik in alle drie de IJmond gemeenten in onder meer de bouw, horeca en (speciaal)onderwijs. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd als vrijwilliger actief voor Vereniging Broedmachine en Young Art Festival. Ook heb ik vijf jaar in Bunch on a Breakout gespeeld en het stoppen van die band, heeft mij afgelopen jaar de ruimte gegeven om als hobby-acteur deel te nemen aan de eerste IJmondiale theaterproductie Schemering. Een prachtige ervaring.

Genoeg over mij persoonlijk. Tijd voor de inhoud waar ik mij de komende jaren hard voor wil maken.

De komende jaren bouwen we de buurten van de toekomst.  Samen moeten we belangrijke keuzes maken over hoe inwoners en ondernemers kunnen samenleven. We willen ons lichaam en geest kunnen bewegen, daar hebben we ruimte voor nodig. Wanneer we werken of zorgen stellen we andere doelen dan enkel economische. Onze gemeente durft zich te laten prikkelen en omarmt initiatieven uit de samenleving maar durft ook grenzen te handhaven. Wijk aan Zee en Beverwijk durven hun blik naar buiten te richten zonder de lokale belangen uit het oog te verliezen. Elke kern met een eigen karakter maar met vereende kracht. Een fusie van de IJmond gemeenten zien wij als een middel om buiten de regio beter gezamenlijke belangen te verdedigen en kansen te grijpen. De komende jaren wil ik graag blijven meedenken en opkomen voor de belangen van onze gemeente en de IJmond. In het bijzonder gaat mijn aandacht uit naar onze leefomgeving, zorg en bereikbaarheid.

Waar wij wonen is altijd een spanningsveld. We leven op een plek waar wonen, werken en recreëren met elkaar zijn vervlochten. Daarnaast huisvesten we in onze gemeente evenveel inwoners als onze buurgemeenten wiens oppervlakten  anderhalf keer zo groot zijn. Nieuwe woningen en het moderniseren van bestaande bebouwing zal daarom van hoge kwaliteit moeten zijn. Naast duurzaamheid moet het ook de kwaliteit van de omgeving verbeteren. Het gebrek aan binnenstedelijk groen kan op deze manier worden aangepakt met bijvoorbeeld groene gevels en daken. De gemeente zal daarbij het goede voorbeeld moeten geven door samen met scholen hun gebouwen en pleinen te ‘vergroenen’.

Onze gemeente is aan het vergrijzen en ook dat heeft onze aandacht nodig. Het betekent dat wij de komende jaren meer zorg  op buurt niveau moeten organiseren en faciliteren. Voor het verlenen van die zorg zijn jongere mensen nodig die vaak geen betaalbare woning kunnen vinden en daarom verhuizen. Daarom wil ik inzetten op het realiseren van huisvesting voor MBO, HBO en WO studenten. Op die manier maken wij het aantrekkelijker om stages en afstudeerprojecten bij lokale instanties en bedrijven te doen waardoor kennis, kunde en mankracht beschikbaar blijft. Tevens geeft dit een impuls aan de horeca en het verenigingsleven in onze gemeente.

Onze regio is gekenmerkt door de maakindustrie en daarnaast zijn de zorg en distributiesector belangrijke werkgevers. Binnen en langs onze gemeentegrenzen zijn daarom veel verkeersbewegingen. Onderzoek toont aan dat ons lokale wegennet onder druk staat. De A22 als 100km snelweg doorsnijdt onze stad en beperkt onze mogelijkheden voor het ontwikkelen van aangrenzende gebieden. De luchtverontreiniging van doorgaand verkeer is een extra belasting voor de gezondheid van onze inwoners terwijl de luchtkwaliteit tot de slechtste van Nederland behoort. Andere gemeente waar de luchtkwaliteit onder druk staat hebben inmiddels milieu-zones ingevoerd. In IJmondiaal verband moeten we daarom het invoeren van een milieu-zone organiseren en modernisering van de lokale distributiesector stimuleren.

Voor het realiseren van deze kansen en maatregelen heb ik uw stem nodig. Stem 21 maart daarom D66 nummer 4, Fons Bennink.