Steun ons en help Nederland vooruit

Thursday 15 February 2018

Goede aanpak ondermijnende criminaliteit in Beverwijk

Vanavond besprak de gemeenteraad het nieuwe veiligheidsplan van de burgemeester. Jacqueline Makbouli zet zich al vier jaar in voor D66 om Beverwijk en Wijk aan Zee veiliger te maken.

Alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee hebben recht op een veilige buurt. In de meeste wijken is het fijn leven en fijn wonen. Er zijn echter ook plekken in Beverwijk waar het er soms op lijkt dat criminelen de baas zijn. Niet alleen op straat maar ook achter de gevels van de panden waar onder- en bovenwereld elkaar weten te vinden en de lokale overheid het nakijken heeft bij bijvoorbeeld illegaal gokken, grootschalige drugshandel, undergroundbanking en witwassen. Deze vormen van criminaliteit lijken niet zichtbaar en vertalen zich niet in harde aangifte en meldingscijfers.

Wat echter wel het geval is dat deze vorm van criminaliteit een aantrekkingskracht heeft op andere minder goedwilligen, die in sommige buurten de straten bevolken. Ik word regelmatig aangesproken door inwoners van onze stad die mij wijzen op het feit dat zij zich minder veilig voelen maar daar niet direct een oorzaak aan kunnen verbinden. Zij vatten het samen als: een unheimisch gevoel.

Ondermijnende criminaliteit valt niet te vatten in cijfers waarop gestuurd kan worden. “Je ziet het pas als je het weet” is een gevleugelde uitspraak in het land der ondermijning. Ondermijnende criminaliteit is een sluimerend gif dat onze samenleving ontregeld.

Jarenlang, misschien wel tientallen jaren lang, heeft Beverwijk niets gedaan op het gebied van veiligheid. Omringende grote steden deden dit wel. De uitstekende ligging van Beverwijk met goede uitvalswegen, een landsgrens en vlakbij de grote steden maakt dat wij een interessant gebied zijn, niet alleen voor ondernemers maar ook voor criminelen om zich hier te vestigen. Neem dát gegeven samen met een overheid die zijn prioriteit tientallen jaren niet heeft gelegd bij de openbare orde en veiligheid van onze stad maakt dat Beverwijk er niet goed op staat landelijk.

Gelukkig hebben wij nu een burgemeester die de jarenlange verwaarlozing van de veiligheid van onze inwoners wel durft aan te pakken. En dat is een zegen voor de stad. Sterker nog: in de afgelopen week hebben zich vele (en dan bedoel ik tientallen) inwoners en ondernemers bij mij gemeld dat ze zo ontzettend blij zijn dat ze nu eindelijk serieus genomen worden en dat de veiligheid in hun buurten gaat worden aangepakt.

D66 noemt bewust geen straten en buurten omdat wij niet vinden dat het de taak is van ons als raadsleden om bepaalde straten en buurten te framen als crimineel. De burgemeester heeft er blijk van gegeven de signalen te herkennen en deze aan te pakken zoals het een goed burgemeester betaamt. Daar hoort hij van ons dus wel het juiste gereedschap voor te krijgen. D66 heeft al eerder tijdens de besprekingen van de APV gezegd dat zij vindt dat de burgemeester goed uitgerust moet zijn met bevoegdheden om zijn taak uit te voeren.

En ja. Tientallen jaren achterstallig onderhoud maakt dat het herstellen van onze veiligheid en openbare orde geld kost. Veel geld. Als het wegennet in onze stad en ons dorp tientallen jaren niet zou zijn onderhouden, zouden er gaten en scheuren ontstaan in het wegennet en zouden wij niet onder doen voor een onderontwikkeld land. De inwoners zouden steen en been klagen. Wij zouden het volstrekt normaal vinden dat er dan geld tegenaan wordt gegooid. Datzelfde vindt D66 nu meer dan nodig voor de veiligheid!

Sinds 2014 heb ik mij hard gemaakt voor de veiligheid van alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Ik vroeg vanaf 2014 om toezeggingen op het gebied van formatie en inzet van handhaving en veiligheid en toen dat niet hielp diende ik vanaf 2015 moties in. Ook heb ik met de burgemeesters keer op keer gesproken over het door mij als erbarmelijk ervaren veiligheidsbeleid. Keer op keer werden er toezeggingen gedaan en moties aangenomen. Maar ook keer op keer bleef het oorverdovend stil. Toezeggingen en moties werden simpelweg niet ingelost. Als raadslid heb ik mij daarom niet serieus genomen gevoeld en heb zelfs getwijfeld of ik wel door moest gaan. De doortastendheid van de nieuwe burgemeester en het nu voorliggende plan maakt dat ik het gevoel heb dat er eindelijk recht wordt gedaan aan mijn inspanningen maar vooral aan het recht op veiligheid van onze inwoners.

Een burgemeester die het lef heeft om deze signalen uit de samenleving wel op te pakken, te duiden en om te zetten in een sluitende integrale aanpak verdient niet alleen respect maar ook steun.

Wel hebben we nog de volgende vragen:

  • Kunt u toelichten hoe het komt dat, nu we inzicht hebben in de totale handhavingsuren er vaste uren zijn. Dat kan toch niet alleen zijn omdat ze door het parkeerfonds worden gedekt?
  • Met de gevraagde extra formatie kunnen we voor nu leven. In totaal hebben we, gemeentebreed, echter niet te veel ambtenaren. Door toe te stemmen met de uitbreiding van de formatie hier, is de vraag legitiem op welke termijn u in kunt schatten dat er weer mensen af gaan op ons gemeentebrede FTE?

De andere partijen in deze raad wil ik, in goed Nederlands, oproepen om te doen waar uw hele verkiezingsprogramma mee volstaat: Veiligheid. Put your money where your mouth is!

Het stuk werd positief ontvangen door de commissie. Burgemeester Martijn Smit heeft ambitie getoond en dat schept verwachtingen. De resultaten zullen wij dan ook scherp monitoren. Wij wensen de burgemeester heel veel succes met het beleid.