Steun ons en help Nederland vooruit

Tuesday 6 February 2018

Positieve bijeenkomst Oosterwijk

De bewonersbijeenkomst van de wijk Oosterwijk trok ontzettend veel bezoekers. Een goed teken dat de inwoners betrokken zijn bij hun wijk en ook echt het verschil willen maken. De bijeenkomst was een van de stappen in de totstandkoming van een wijkplan. Al eerder is er een schouw geweest en vanavond werd er doorgepraat over een aantal positieve en verbeterpunten in de wijk.

De wijk `Oosterwijk is een prachtige wijk op het randje van de grens met Heemskerk. Oosterwijk heeft zo’n 3000 inwoners waarvan de helft autochtoon is en kent veel huurwoningen. Een gemêleerde wijk dus!

Opvallend is dat er veel bewoners wonen die positief zijn en willen bijdragen aan het woongenot in de buurt. Zo zijn de bewoners georganiseerd in bewonerscommissies en wordt er veel georganiseerd door de buurtbewoners. Toch leeft er ook onvrede. Er is veel sprake van zwerfvuil, openlijke drugshandel en groepen hangende jongeren. Dit maakt dat sommige bewoners zich minder veilig voelen in hun buurt, vooral in de avonduren. Toch zijn de bewoners vrolijk en optimistisch en bereid om zelf de regie te nemen.

Positieve punten zijn er gelukkig ook. Bewoners noemden vooral de aanwezigheid van een klein winkelcentrum als reden om er te gaan wonen. Maar ook het vele groen in de wijk werd alom geprezen. Daarnaast juichten de bewoners de nieuwbouw in de wijk toe waardoor de kwaliteit van de wijk omhoog gaat.

Veel bewoners gaven aan niet alleen maar naar de overheid te kijken als het gaat om oplossingen. Tot mijn verrassing gaven veel bewoners aan dat zij regelmatig het vuil uit hun straat verwijderde en dat zij andere zaken goed doorgaven via de woningcorporatie, de gemeente en via verbeterdebuurt.nl.

D66 is een voorstander van het maken van de wijkplannen met de inwoners zelf.  Dat is goed voor het draagvlak én dus voor de  toekomst van de buurt. Dit is daar een mooi voorbeeld van. De inwoners weten tenslotte het beste wat goed is voor hun buurt!